Arriba l’etapa de l’adolescència i de sobte els conflictes es fan més habituals dins de la dinàmica familiar. Els nostres fills i filles de sobte, i sens previ avís, passen de ser uns ésser inocents a començar a dubtar de totes les nostres ordres, consells i/o indicacions. Però, ¿algú es pregunta com viuen ells aquesta etapa?

Existeixen factors en els menors que els fan més vulnerables a la pressió de grup. Perquè sí, l’adolescencia es sobretot confrontar-se al seu entorn més proper i aquest no es altre que els seus companys i companyes d’institut. Per tant, per tal de comprendre i poder ajudar als nostres fills i filles en aquesta variable etapa hem de tenir en compte que els adolescents:

– Tenen normalment falta d’habilitats socials o precarietat en aquestes, que els hi doni confiança a l’hora d’expressar les seves opinions i de fer-se entendre davant de la resta, tals com l’assertivitat, el parlar en públic, l’empatía, etc.

– Tenen baixa autoestima, pel que serà fàcil que es deixin influir pels altres.

– Mostren baixa percepció del risc, que és un element generalitzat en l’etapa, i això provoca que ells considerin que tenen el control total de la situació i del que pot ocórrer.

– Carència en la comunicació o una comunicació inadecuada amb els seus pares/mares.

– Establiment dels límits i de les normes inadecuades a la llar.

– Necessitat o tendència al risc, que els conduu a experimentar i a deixar-se influir sense mesurar les conseqüències dels seus actes.

Per tant, si teniu un fill o una filla en plena adolescència i respon a qualsevol dels anterior punts, paciència. I sobretot, insistiu en crear enllaços i vincles afectius. No deixeu de banda el trobar espais de comunicació natural i oberta on l’adolescent s’expressi. Els confrontaments només provocaran que busqui el recolzament en un grup on sigui acceptat, un grup d’adolescents que a la vegada voldràn reafirmar la seva postura. La mirada positiva, el consell empàtic, jugar amb els límits i els marges poden ser bones eines per poder afrontar una de les etapes més complexes dels nostres fills i filles.