És un processador de textos amb pictogrames que es pot descarregar de manera gratuita i que es converteix en una eina que facilita el treball a fer amb nens amb problemes de comunicació (com ara TEA o altres dificultats).

Després d’instal.lar-lo seguint els passos que s’indiquen, simplement cal redactar el text i van apareixen les diferents imatges. Estalvia molt de temps, per exemple, en la construcció d’historietes socials, en el seguiment del TEACH o la presentació de normes.

Es pot escollir idioma, tipus i grandària de lletra i segons com, fins hi tot la imatge.

Es pot descarregar en el següent enllaç:

http://catedu.es/arasaac/noticias.php?id_noticia=145

Us afegim un exemple del que es pot fer:

exemplemati