Una escola de Canadà ha volgut aplicar una iniciativa innovadora: incorporar bici-pupitres a les aules. Cada vegada hi ha més alumnes amb TDAH i han buscat una alternativa per millorar l’atenció .

Esta tracta d’una taula típica d’una classe amb uns pedals incorporats perquè l’alumne pugui canalitzar la seva energia i controlar l’hiperactivitat. Mario Leroux, l’inventor, explica que els estudiants amb TDAH necessiten estar constantment en moviment, per tant els ajuda a atendre al professor i no molestar als companys.

L’objectiu és pedalar durant 15 minuts i desprès el nen es troba més relaxat i centrat en la tasca de manera que no alteren la dinàmica de la classe. S’ha aplicat en alumnes de 5- 8 anys. Només disposen de quatre taules amb pedals perquè ha estat una iniciativa bastant cara, han pogut portar-la a terme gràcies a una donació.

Alguns especialistes com la doctora Annick Vincent, pediatra especialitzada en el trastorn de dèficit d’atenció, afirma que realitzar una activitat motora permet millorar l’atenció. Avui dia encara s’ha de ser molt prudent alhora de parlar del TDAH, per tant, sempre s’ofereixen mesures per controlar els símptomes i com a opció alternativa o complementaria al tractament farmacològic.

 

Si voleu llegir l’article, cliqueu aquí