Les tècniques de relaxació utilitzades en l’actualitat tenen com a  base en comú la meditació hindú. D’ ella extreuen la necessitat d’una postura còmoda, concentrar la atenció en un únic objecte i controlar la respiració. L’ ús de les tècniques de relaxació permet:

  • Enfrontar-se a l’estrès i manejar els problemes derivats d’ell;
  • Experimentar la calma com l’ús habitual procedent de l’ afrontament dels esdeveniments diaris que poc a poc porten al canvi personal;
  • Beneficis físics;
  • Controlar les activacions i la tensió;
  • Controlar una tècnica amb relativa facilitat.

Com inconvenients podríem citar que és necessari constància en la seva  execució per arribar a l’eficàcia d’aquesta tècnica i el seu ús no immunitza a factors estressants.

Com avantatges podríem dir que es aplicable a diferents problemes (ansietat, fòbies, depressió, insomni, disfunció sexual, problemes de conducta infantil, dolors, migranyes, etc.)

La Relaxació progressiva de Jacobson és una de les més fàcils de practicar.  Aquest tipus de relaxació es centra, sobretot, en les sensacions corporals. Incideix en la importància de la tensió muscular  i la posterior relaxació del múscul.  Amb aquesta tècnica les persones hem d’aprendre a detectar i donar significat a les tensions i ser capaces d’eliminar el malestar. La conducta a realitzar seria la relaxació ràpida davant de qualsevol estressor sense entrenament en particular. Es diferencia d’altres tècniques en que rebutja la suggestió i la hipnosi, que per altra banda, tot i ser unes tècniques molt útils, són més complexes i difícils de dominar.