El desgast professional es produeix quan experimentem una pèrdua d’energia i de desmotivació davant la feina, manifestem símptomes  d’ansietat i/o depressió …

Els canvis produïts pel desgast no venen de forma sobtada si no que es van instaurant a poc a poc, per la qual cosa no ens adonem del que ens està passant fins que els símptomes estan molt avançats. És en aquest moment quan notem que la feina ens costa molt més de fer, que acabem el dia tan esgotats i amb un sentiment de buidor tan gran que quan arribem a casa ens sentim tristos, decaiguts, sense ganes de fer res, i ens adonem que hem perdut l’alegria per a fer coses, per a encetar nous projectes i fins i tot per a divertir-nos amb els nostres amics, la nostra família o les nostres aficions.

I què podem fer davant d’això?:

  • En primer lloc, entendre i acceptar que tenim un problema i que no és una situació d’estrès passatgera que se’ns passarà amb una mica de descans, ja que en aquest cas per molt que descansem el sentiment de cansament i buidor persisteix, així com la desil·lusió, l’apatia i el desencant.
  • Una pic acceptem que no és un sentiment passatger hem d’intentar identificar quines són les condicions de la nostra feina que estan contribuint a que tinguem aquesta sensació de desgast.
  • Un cop identificades aquestes condicions, mirar quines podem canviar – i intentar fer-ho – i quines no, i en aquest cas intentar canviar la nostra forma d’enfrontar-nos a elles.
  • També hem de modificar els nostres pensaments per tal de canviar la nostra forma d’interpretar la realitat i transformar els pensaments negatius i de crítica per pensaments més realistes i/o neutres que ens ajudin a portar millor les situacions estressants. Reflexionem sobre el nostre nivell d’exigència, la por a equivocar-nos i mirem a veure com poden contribuir al nostre desgast.
  • És important organitzar bé el nostre temps, tant dins la feina com fora, deixant temps per a desenvolupar les nostres aficions, per quedar amb els amics …
  • I per últim, hem de mantenir uns hàbits de menjar, son i exercici saludables. Estar bé físicament ens ajudarà a portar millor l’estrès i el desgast produïts a la feina.