Són llibres, documents administratius i legals, textos informatius, pàgines web…adreçats a tothom i en especial a les persones amb dificultats lectores transitòries o permanents.

Ús mostrem algunes de les pautes que ha de seguir un text per ser de Lectura Fàcil:

En relació al contingut:

  • Descriure els esdeveniments en ordre cronològic.
  • Narrar històries amb una sola línia argumental.
  • Relatar accions directes i simples.

En relació al llenguatge:

  • Evitar el llenguatge abstracte o simbòlic.
  • Ús de paraules habituals, sense infantilismes.
  • Ser sistemàtic en la utilització del vocabulari.

Aspectes formals:

  • Lletra gran i ben contrastada sobre el fons.
  • Tall de línies seguint el ritme natural de la parla.
  • Marges i interlineats generosos.

EXEMPLE D’ENUNCIAT D’UN PROBLEMA MATEMÀTIC:

ORIGINAL:

Un hexàgon regular es troba inserit en una circumferència de 6cm de radi. Troba l’àrea del recinte comprès entre les dues figures.

Lectura Fàcil:

Una circumferència té 6cm de radi.

Dins de la circumferència hi ha un hexàgon regular.

Quina àrea hi ha entre la circumferència i l’hexàgon?

 

INTERIOR

Informació extreta de l'Associació Lectura Fàcil. 
Per més informació http://www.lecturafacil.net/