L’insomni és més freqüent en  dones i  persones de més de 60 anys. Quan aquest és crònic s’ haurien de descartar  possibles patologies físiques o psicològiques. Ara bé, l’insomni transitori pot ser un indicador d’estrès, ja que és un dels símptomes més generalitzat .

Si ens trobem en una situació estressant que ha desencadenat aquest trastorn en el son hauríem d’intentar establir una sèrie de pautes:

  • S’ha d’intentar, per començar, que l’ambient del lloc on dormim sigui el més càlid possible, evitant tot allò que ens pugui fer sentir inquiets o malament (desordre, colors llampants,…)
  • Un cop el dormitori presenti l’ambient que per nosaltres és relaxant és important que tornem a fer l’associació de “llit amb lloc on anar a dormir”. És a dir, mentalment hem de tornar a fer l’associació  “llit-son” , intentat deixar de banda qualsevol altra activitat (menjar, veure la tele, fer feina,…).
  • Una  de les activitats que sí poden ser admeses és la lectura, però sempre i quan aquesta estigui dissociada del treball. És a dir, solament podem llegir llibres que ens permetin desconnectar de la feina.
  • També hem d’ intentar mantenir un ordre en els nostres horaris. Hem d’anar a dormir més o menys sempre a la mateixa hora, així com hem de llevar-nos a la mateixa hora, d’aquesta manera aconseguirem mantenir el cicle regular del son-vigília.
  • Abans d’anar a dormir no hem de  menjar en excés i tampoc ingerir begudes alcohòliques. Així mateix com reduir o anul·lar la ingesta de cafeïna sobretot per la tarda.
  • També hem d’evitar fer migdiada ja que pot alterar el ritme del cos.

Per altra banda hem de dir que la vida sedentària no ajuda a alliberar l’estrès. Hem de fer exercici.

Així que, si a més a més d’establir les praxis anteriors, fem exercici, reajustem les nostres prioritats en la vida i aturem els nostres pensaments, ja tenim les claus per dominar,  no solament l’ insomni, sinó també l’estrès.