El pas de Primària a ESO és sempre un repte pels nois i les seves famílies. Quan a més s’hi afegeix un diagnòstic d’Asperger l’angoixa augmenta considerablement. Podem, a més, sumar-hi el desconcert, moltes vegades, de part dels professors que atendran a l’alumne en un futur immediat.

Com preparar aquest alumne per l’entrada a l’institut:

  • Anticipar el canvi de centre, verbalitzar-lo i organitzar la primera visita.
  • Acompanyar a l’alumne a les noves instal·lacions. Fer una primera presa de contacte amb la persona que serà la figura de referència (orientador psicopedagògic, coordinador, referent USEE…). És un bon moment per fer l’acolliment de l’alumne i la família, per reduir estrès. Cal recollir el màxim d’informació del centre, i d’obrir un canal de comunicació per aclarir possibles dubtes futurs.
  • Recaptar informació sobre els companys que aniran al mateix centre, facilitar que mantingui un bon grapat de coneguts al grup classe, ja que el faran sentir segur.
  • Sensibilitzar al/s professional/s sobre les característiques de l’alumne i facilitar la seva ubicació en un grup reduït.