Veure als més petits de la casa apilant peces de fusta una damunt de l’altra no és una imatge que ens sigui poc comú. A la gran majoria de les llars existeixen diferents elements relacionats amb aquesta activitat psicomotriu que sembla captivar als més menuts. Però, el que potser no coneixem son els grans beneficis que aquest tipus de jocs aporten al desenvolupament dels nostres fills i filles.

Beneficis dels jocs de conducció

◦     Potencia la creativitat

◦     Facilita el joc cooperatiu

◦     Desenvolupa la coordinació oculo-manual

◦     Augmenta el control corporal durant les accions

◦     Millora la motricitat fina: agafar, aixecar, manipular, pressionar amb cura

◦     Augmenta la capacitat d’atenció i concentració

◦     Si no hi ha un model present, estimula la memòria visual

◦     Facilita la comprensió i el raonament espacial:  a dalt – a baix, dins-fora, a un costat i a un altre, damunt – sota.

◦     Desenvolupa les capacitats d’anàlisi i síntesis