Després de veure els beneficis dels jocs de construcció, en preguntem quina és la edat òptima per a jugar a construccions i sobre tot, quines son aquelles característiques que son pròpies de cada edat us encoratjaria a no caure en preconceptes erronis. Si més no, avui en dia moltes escoles de Suècia faciliten als seus alumnes la possibilitat d’explorar el món de les construccions mitjançant el videojoc Minecraft (el qual s’ha descobert com una meravellosa eina per a treballar la creativitat).  Però tot i així, d’haver de realitzar una gradació hauríem de fer valer la següent classificació:

Evolució del joc de construcció

◦     El nen/a, a partir de l’any, comença a utilitzar joguines apilables amb els que intenta realitzar torres.

◦     Al voltant, dels 18 mesos prova de realitzar puzzles d’encaix

◦     A prop dels 2 anys pot alinear objectes com si formés trens (peces o cadires). Realitzar torres amb un nombre més gran de peces.

◦     Als 3 anys intenta representar la realitat: intenta fer ponts, avions, cases, el que demostra una major comprensió espaial entre els objectes.

◦     A partir dels 4 anys intenta crear construccions com qualsevol material que es pugui combinar (per exemple amb pinces de roba)

◦     Als 6 anys pot començar a utilitzar materials comercialitzats més complexes (puzzles de varies peces, casetes de maons, legos…)

 

«És una oportunitat de provar la pròpia creativitat i de sentir satisfacció en crear estructures que no existien abans, estructures que reflecteixen i que canalitzen el món que imaginen, un món que es va formant a partir de les pròpies experiències, desitjos i pors»

 

– Eva Musson (Com ajudem a aprendre les construccions?; 2005)