Us proposem per aquest mes de Desembre un taller d’habilitats socials.
Aquest taller està dirigit a nens i nenes d’entre 7 i 12 anys.
Es tracta d’un taller molt pràctic i que mitjançant diferents activitats, jocs i petites interpretacions, els nens aprendran noves estratègies per comunicar-se.
Tots tenim les nostres eines, però de vegades les situacions ens demanen ser creatius i trobar estratègies noves que ens ajudin també en situacions noves.
No hi ha persona que no tingui habilitats socials, el que al és saber-les ajustar a les exigències de cada moment. Per tant, estimular i potenciar nous recursos facilitarà una major adaptació en el moment necessari.
El taller tindrà una durada de 3 hores i constarà d’una part dedicada a com presentar-nos, una altra centrada en aprendre a demanar ajuda i favors, i per últim, entendre a l’altre de forma empàtica interpretant les seves emocions.

Inscripcions:
Telèfon: 977328222 (preguntar per Patricia o Anna).
Adreça de correu electrònic: patricia@infeda.com

Dia: 30 de desembre de 2013
Horari: de 10 a 13h
Preu: 25 Euros