La veu és la emissió d’un so a través de la vibració de les cordes vocals, sembla que sigui un procés que es produeix gairebé de forma involuntària, ho tenim tant incorporat en el nostre sistema de comunicació, tant automatitzat que no li prestem atenció, però perquè es produeixi de forma adequada cal adoptar una bona postura, una respiració profunda, com també interfereix l’estat emocional.

Les persones que acostumen a tenir afonia o els disfónics, normalment és degut per un sobreesforç o mala tècnica vocal. Les variables que interfereixen són vàries, per una part a nivell bio-físic són el consum d’alcohol, canvis hormonals, cridar, consum d’aliments picants, postura i mala higiene vocal. També cal tenir en compte els aspectes contextuals i socials, com la professió, el clima, el soroll, l’estil comunicatiu i la temperatura. I per últim, els factors psicològics, és molt important la respiració, la relaxació, l’estrès, el cansament, la falta de son i el desequilibri emocional.

Hi ha un seguit de pautes que ajuden sobretot a aquells que per la seva professió en fan un gran ús, perquè necessiten projectar la veu i per tant és més fàcil danyar-la. Les pautes d’higiene vocal més importants són les següents:

  • Tenir una bona hidratació
  • Evitar begudes excessivament fredes o calentes
  • Beure te amb llimona
  • Evitar inhalació d’olors fortes
  • Ambient humit, evitar la calefacció i l’aire acondicionat
  • Evitar canvis bruscos de temperatura
  • Evitar el tabac
  • Cal no fer ús de la veu en estats d’esgotament físic
  • Cal tenir períodes perquè la veu reposi
  • Evitar parlar en veu baixa

Les pautes donades és el primer pas per ser conscients de la necessitat de valorar la nostra veu i poder prevenir les afonies. Quan el pacient és disfónic cal iniciar un tractament de reeducació  de la veu per incorporar nous hàbits a nivell postural, respiració i d’impostació vocal.