Quins aspectes es tracten des del Centre Infeda?

Segurament que tothom coneix a un nen o una nena que acudeix al logopeda, el primer pensament és que l’infant no deu parlar correctament, però el treball logopèdic és molt més ampli i complex que la intervenció d’un so concret, engloba la part de la parla com l’articulació, el quequeig i la disfonia; aspectes més orgànics com la deglució atípica i malformacions orofacials; alteracions més globals del llenguatge, i també de la comunicació.

Entenem que no sempre és fàcil poder discriminar si el nen necessita logopèdia o si es troba dins dels paràmetres de la normalitat. Els casos de retard o trastorn de la parla són els que primer es detecten tant des de casa com a l’escola, són nens que no articulen correctament algun so o la combinació d’ells en una edat de 4 anys ja que s’espera que tinguin una parla clara i fluïda. Tenen desig per explicar, compartir, però en ocasions acaben dient que no ho saben o desisteixen en els esforços quan veuen que els altres no els entenen, són nens molt conscients de les dificultats i cal acudir a un logopeda el més aviat possible.

Gran part dels casos que reben atenció logopèdica són nens i nenes que presenten una alteració de les seves habilitats lingüístiques globals, tant per un trastorn específic del llenguatge com de manera associada a altres trastorns com el TDAH i Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), síndromes, com el Síndrome de Down o el Síndrome d’Asperger, per dificultats en els aprenentatges o retard mental.

Tot i que ens trobem amb casos de diferents gravetats, a trets generals són infants que:

-Han adquirit el llenguatge oral més tard;
-L’elaboració de les frases és simple i en frases llargues hi pot haver manca de concordança;
-Apareixen dificultats en la comprensió de consignes i seguir instruccions;
-Els hi costa poder explicar una història en un ordre i amb sentit,  pot ser que descriguin detalls però passin per alt fets important de la trama;
-Tenen problemes a l’hora d’accedir al lèxic, en poder anomenar un objecte tot i ser quotidià i conegut;
-Alteració en processos d’atenció, memòria i raonament.

Aquests nens es poden bloquejar amb facilitat i poden aparèixer inseguretats davant la sensació d’esforç associada a resultats pocs gratificats per ells. El tractament sempre ha d’anar de la mà d’un recolzament emocional, proporcionant eines personals per poder fer front a les dificultats. Des del Centre Infeda a Reus donem resposta a totes les àrees implicades en el llenguatge.