Tots hem sentit parlar de l’assertivitat i dels beneficis que aquesta ens comporta a l’hora de relacionar-nos de manera més eficaç amb els altres, però realment som tan assertius com pensem que som?

Segons el diccionari, l’assertivitat és la Capacitat personal d’expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives o manipuladores.

És a dir, l’assertivitat consisteix a ser capaços de manifestar d’una manera clara les nostres opinions, emocions i idees així com la capacitat de defensar els nostres drets. Això cada cop ho tenim més clar i ho anem aplicant de forma bastant eficaç, però de vegades el que ja no tenim tan clar és que l’assertivitat també suposa acceptar les opinions, emocions i idees dels altres, que no són com les nostres i que, en ocasions, impliquen una crítica cap a nosaltres. I és aquí on tenim el problema, ja que si bé entenem que els altres poden pensar diferent a nosaltres i això ja no ens suposa un problema important, quan aquesta diferència d’opinió o d’idees porta implícita una crítica vers la nostra conducta, manera de fer o la nostra feina, llavors és quan deixem de ser assertius i ens tornem agressius ja que, o bé  manifestem el nostre ressentiment a l’hora d’encaixar la crítica, o bé no som capaços de parlar-ho obertament amb la persona que ens realitza la crítica i ho parlem amb terceres persones acumulant més ressentiment encara.

És a dir, en moments en que ens sentim atacats deixem de costat l’assertivitat i responem amb agressivitat, ja sigui aquesta directa o indirecta. I el mateix passa quan som nosaltres els que manifestem la crítica i ens trobem amb la resposta agressiva de l’altre.

Per tant és important recordar que l’assertivitat és una eina molt eficaç de comunicació i és precisament en les interaccions més complicades quan l’hem de fer servir amb més força, no serveix de res ser assertius en les converses disteses i no ser-ho en les complicades.