Els trastorns de conducta són aquells comportaments i formes d’actuació que tenen com a element comú molestar als altres i trencar les normes socials acceptades.

Sovint la conducta alterada sol ser per alguna cosa que li crea malestar i no sap gestionar. Aquest malestar sol ser inconscient i sense saber què li passa fan sentir a l’altre el mateix patiment que senten mitjançant conductes inadequades.

Aquestes explosions conductuals acostumen a afectar el seu autoconcepte que passa d’estar infravalorat i ser baix, a pensar que pots amb tothom i ser sobrevalorat.

Per disminuir aquestes conductes podem buscar entre els factors protectors que trobem que poden ser la família o  amics. També, buscar la implicació del professorat per comprendre la seva situació, realitzar pactes o compromisos per millorar la conducta, etc.

Des de casa és important intentar no perdre la calma, que vegi que l’adult pot aguantar els seus atacs i que se’n fa càrrec. És útil en lloc de fer-li “la xerradeta” verbalitzar les emocions que observa en el nen “veig que estàs enfadat”, per exemple, i buscar un altre moment per parlar.