Tal i com ens diu la Federació Espanyola del Síndrome d’ Asperger (AS) aquest  és un trastorn sever del desenvolupament, considerat com un trastorn neuro-biològic que presenta alterat els següents aspectes del desenvolupament:

* Connexions i habilitats socials
* Us del llenguatge amb finalitat comunicativa
* Característiques del comportament relacionades amb trets repetitius o perseverants
* Una limitada gama de interessos
* En la majoria de los casos poca destresa motora

Cada nen no és igual, però algunes de les característiques poden ser:

-Socialment poc hàbils  difícil de manejar en les seves relacions amb  altres nens i/o adults.

-Molts cops sense consciència dels sentiments i intencions dels altres

-Amb grans dificultats per portar  i mantenir el ritme normal d’una conversa.   S’altera fàcilment per canvis en rutines i transicions.

-Literal en llenguatge i comprensió.

-Molt sensible a sorolls forts, colors, llums, olors o sabors.

-Fixació en un tema o objecte del que poden arribar a ser autèntics experts

-Físicament poc destres en esports.

-Incapacitat per fer o mantenir amics de la mateixa edat.

Actualment dins de la comunitat científica[DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual]),s’ inclou dins del Trastorn d’Espectre Autista (TEA).

Us convidem a que entreu a la pàgina de la  Federació Espanyola de la Síndrome d’ Asperger (AS) per saber més sobre aquest síndrome.