“El cerebro de Hugo” és una pel·lícula documental del programa “La noche temática” de tv2 que ens parla de diferents persones que tenen TEA (Trastorns de l’espectre autista). És un documental molt interessant, perquè a més a més de parlar-nos de com aquest trastorn es desenvolupa durant la infància, també ens mostra la vida d’algun d’aquests nois durant la joventut.

La vida diària, les diferents situacions en les que s’ha trobat les famílies, les habilitats, les dificultats, inclús els propis sentiments d’aquests nois i noies queden ben reflectits en aquest documental.