Els avenços tecnològics han fet que s’hagi incrementat el joc com addicció.

També ha provocat que es redueixi l’edat d’ incorporació al joc. Ara els joves i adolescents juguen a la xarxa.

El joc i les apostes han obert una nova perspectiva, abans les addiccions eren privades i s’amagaven. Ara són més públiques, fins i tot al carrer, i són conductes que s’ inicien en gent cada cop més jove.

Com a conseqüència, els joves que ho practiquen presenten més risc de patir impulsivitat, consum de drogues, compra compulsiva, conducta sexual de risc, més ansietat o ansietat fòbica, pensaments obsessius, problemes socials, baixa autoestima, dependència emocional, baix control de la ira, més símptomes somàtics, …

Els estudis actuals no mostren diferències significatives entre dones i homes en quant a la capacitat de tornar-se addicte als jocs on-line. Tot i que el joc on-line és un repte a estudiar, sobretot l’ aposta esportiva que cada cop guanya més adeptes a l’incrementar-se en les ciutats les cases de joc. Ara bé, tenint en compte l’ evolució que esta tenint, sembla ser que en uns anys serà un problema a tenir en compte, ja que actualment està afectant al rendiment escolar, dóna lloc a l’observació de conductes més impulsives, un malbaratament excessiu de diners, més descontrol emocional i simptomatologia ansiosa entre els joves que el practiquen.

Serien persones de risc a patir una conducta addictiva aquelles que presenten major tendència a fer servir xarxes socials, ciber-sexe, compra per internet, ús de foros, jocs de rol i fins i tot conductes “multitasking” (adolescents o joves que fan més d’ una tasca a l’hora fent servir aparells tecnològics ja que la majoria, perden hores de son per estar connectats publicant fotografies, consultant perfils, buscant antics amics, utilitzant xats…)

És per això que hem d’estar alerta en el nostre entorn. Molts de nosaltres som immigrants digitals, és a dir,  no hem nascuts amb les xarxes socials, som anteriors a elles, però els joves són nadius digitals ja que han nascut amb les xarxes i saben més que nosaltres.