Continuant amb el tema de la parella, aquesta vegada ens volem centrar, a través d’aquest vídeo, en les discrepàncies que provoca el rol de pares dins de la parella.

Es tracta també de posar-nos d’acord en el que fa referència a l’educació dels fills, i per tant, aquest serà un factor que afectarà també a la relació que tinguem.