Quin és l’origen del ROOM ESCAPE?
Des del Centre Infeda, centre de psicologia de Reus, hem volgut donar sentit a l’origen del Room Escape. Els primer creadors de jocs similars als room escapes actuals van ser els japonesos, però amb el format que coneixem nosaltres va néixer a Budapest, Hungria, quan Attila Gyrkovics va crear el primer joc on un grup de persones havien de sortir d’una habitació en un temps limitat. Es va basar en la teoria del Flow, del psicòleg Mihaly Csikszentmihalyi. La teoria del Flow (fluir), es troba relacionada amb la felicitat i la motivació, descriu que quan estem immersos en una activitat que ens genera satisfacció, assolim un grau de concentració extrema, apliquem totes les nostres habilitat i sobretot ens deixem emportar, com una sensació de ser lliures.
Per què en el Centre Infeda organitzem ROOM ESCAPES?

    • Genera gran motivació i satisfacció

En el cas dels Room Escape, no només interfereix la teoria del Flow, apareix la pressió del temps, una variable afegida que fa que exprimim al màxim les nostres capacitats per ser eficients. En aquestes activitat es barregen un conjunt de factors que fan que puguem treure el millor de nosaltres però partint que es tracta d’un context d’oci. Es van resolent metes i reptes de manera que generen una gran motivació, augment de l’autoestima i confiança en un mateix.

    • Treball en equip

Amb tots aquest factors cal afegir que es tracta d’un activitat en grup, per tant cal treballar de forma cooperativa, amb una escolta activa, presa de dedicions de forma consensuada i alhora celebració dels mèrits superats de forma compartida.

    • Potencia l’enginy

Les activitat de Room Escape es trobem relacionades amb la resolució de problemes de raonament, càlcul, trencaclosques, com tota mena d’enigmes. La gran part de la dificultat gira entorn a la pressió del temps, aquesta limitació fa que apareguin moments de tensió i frustració que es van superant al llarg de l’activitat.
Per què no t’has de perdre una activitat com aquesta?
El Centre Infeda de Reus, ofereix de forma innovadora en la nostra zona Room Escapes tant per infants com adolescents. Pots passar una bona estona amb el teu grup d’amics i gaudir d’una experiència plena de reptes, nervis com gran satisfacció quan es superen els enigmes. L’activitat té una temàtica central amb un misteri ocult. Cal aprofitar aquesta oportunitat. Acceptes el repte? Si us voleu inscriure ho podeu fer aquí.