“La depressió s’acostuma a patir en silenci, però a Ràdio Nikòsia fan just el contrari, airegen les seves vivències. Això actua com a teràpia i contribueix a la integració de les persones amb trastorns mentals. La medicació és útil quan es necessita, però no és suficient. Aquest capítol explica la funció dels neurotransmissors i dels fàrmacs antidepressius.
La depressió afecta 350 milions de persones al món. Dos de cada tres suïcidis es cometen a causa d’aquest trastorn mental. És una malaltia seriosa que necessita tractament mèdic.
El consum d’antidepressius s’ha disparat a tot Europa. A Espanya, s’ha doblat en 10 anys. Hi ha un 10% de persones que els prenen i no els necessiten.” (Còpia del resum de TV3)