Moltes vegades ens trobem que hi ha situacions noves que requereixen la valoració des de diferents perspectives per a arribar a la solució òptima.

Per tal de poder arribar a tals solucions cal posar en pràctica una sèrie d’estratègies per generalitzar-les i convertir-se en una habilitat, entenent per habilitat aquell aprenentatge que podem realitzar de manera automàtica.

Aquest taller l’hem encarat a nois/es entre 13 i 17 anys ja que és un moment maduratiu en que es busca l’autonomia i apareixen un seguit de conflictes inter i intrapersonals als que cal donar resposta de manera reflexiva, efectiva i conseqüent.

La proposta que us fem són un seguit d’activitats pràctiques i quotidianes que treballarem de manera dinàmica i lúdica per aconseguir un/s resultat/s eficients.