Des del Centre Infeda de psicologia a Reus establim valoracions i exploracions psicològiques en les que si s’escau es realitza el diagnòstic de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), a més d’informació i coneixement sobre aquest trastorn, així com tractament psicològic i psicopedagògic per abordar els problemes associats, les conseqüències i limitacions derivades.

Símptomes del TDA-H

Barkley (2005) va delimitar els aspectes que actualment defineixen el dèficit d’atenció i hiperactivitat com els següents:

– Es tracta d’un trastorn universal, s’observa a tots els països i cultures

– És un trastorn d’inhibició, atenció i autocontrol.

– Continua siguent desconegut per molts i incomprès per la majoria.

 

Els símptomes del dèficit d’atenció i hiperactivitat són els següents:

dificultats atencionals per aconseguir i mantindre l’atenció,

– la impulsivitat i

excessiva activitat motora.

El denominador comú a aquestes alteracions es caracteritza pel dèficit que tenen aquests nens per inhibir la seva conducta i satisfer les exigències i demandes ambientals del moment.

Cal afegir que la  simptomatologia del dèficit d’atenció i hiperactivitat s’observa amb molts nens, és una conducta normal, el que determina el diagnòstic a part de la presència de símptomes (hiperactivitat, dèficit d’atenció ,etc) són altres criteris relacionats amb la freqüència, intensitat i gravetat d’aquests, així com la duració, consistència, afectació a la vida acadèmica, familiar i social.

 

Com podem ajudar a un nen amb TDA-H?

L’evolució i pronòstic no té un patró uniforme, regular i invariable en tots els casos identificats, sinó que es dóna de la influència i combinació de diferents factors entre els que podem destacar.

detecció i identificació primerenca, per tal de poder determinar el tractament i mesures conductuals adequades.

Àrees afectades. Millor pronòstic quan hi ha més impacte en rendiment acadèmic que no a l’adaptació social i familiar.

Recolzament familiar i social. L’estabilitat familiar actua Com a factor de protecció .

– Recolzament psicològic i control de l’estrès.

 

Quines són les causes del dèficit d’atenció i hiperactivitat  (TDAH)?

Encara que no se saben amb precisió. Se sap que els factors biològics guarden gran relació i que la contribució genètica és molt destacada en aquest trastorn. Per altra banda les investigacions senyalen que els factors ambientals són essencials en la persistència i severitat dels símptomes característics.

Quan apareixen els primers indicis l’evolució i pronòstic guarda relació directa amb l’estil educatiu, pautes i normes educatives. Encara que la forma d’educar no està en el problema influencia a la seva evolució.

 

Com potenciar les fortaleses dels nens amb dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)?

Una vegada conegudes les dificultats i adquirits els coneixements sobre el caràcter crònic del TDAH, s’ha d’avançar i reflexionar sobre els aspectes destacables, positius de cada nen, per després incentivar i recolzar aquestes fortaleses entre les que destaquen la creativitat, intuïció i entusiasme (Hallowell i Rartey 2001).

Com identificar aquests aspectes positius:

  • Observar el comportament del nen, prestant atenció als seus interessos i activitats preferides.
  • Identificar feines, ocupacions activitats,etc que el nen comenci per iniciativa pròpia.
  • Un cop identificades, anotar, escriure, elaborar una llista d’habilitats.
  • Recolzar-les per tal de millorar l’autoestima i competència personal del nen.

 

Des del Centre Infeda, el nostre despatx de psicologia de Reus,  proposem tècniques i mètodes eficaços per ajudar al nen millorar l’atenció, planificació, estudi, per tal de millorar el rendiment escolar, així com analitzar adaptacions curriculars recomanades en aquests casos i proposar un protocol d’actuació pels educadors. També oferim orientació pels pares per tal de modular els problemes conductuals del nen a casa.

 

Podeu trobar més informació en aquest enllaç