SIGNES D’ALERTA PSICOPATOLÒGICA EN L’ADOLESCÈNCIA

SIGNES D’ALERTA PSICOPATOLÒGICA EN L’ADOLESCÈNCIA

L’adolescència és una etapa brusca i curta en el temps que implica un canvi de funcionament tant mental, com relacional, com social. És la necessitat de trobar un equilibri en la pròpia personalitat, una nova manera d’interaccionar amb l’entorn. Tot plegat fa complicat valorar els…

Segueix llegint →